Missie & Visie

Celmar Detacheren richt zich op startende en ervaren engineers die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging in hun werkveld alsmede bedrijven die op zoek zijn naar (tijdelijke) technische ondersteuning. Wij zien ons daardoor als een brug tussen kandidaat klant, een dienstverlener die de juiste partijen bij elkaar brengt.

Toch merken wij dat niet iedereen een juist beeld heeft van het concept detacheren, waardoor wij een deel van onze doelgroep niet (effectief) bereiken. Ons doel is dan ook om zowel werkzoekenden als bedrijven te overtuigen van de voordelen van detacheren, maar ook het juist weergeven van wat detacheren is en wat de detacheringsmogelijkheden betreffen. Wij streven ernaar om een continue, integere en transparante partner te zijn in het technische werkveld.

Kernwaarden

€POS

Markt conforme salariëring (€) Persoonlijke Ontwikkeling en Sociaal beleid.

Afspraak is afspraak

Gemaakte afspraken worden nagekomen. Dit zorgt voor wederzijds respect en een vertrouwde basis om op voort te bouwen.

Denk in oplossingen

Geen berg is te groot voor ons. Wij zorgen voor de juiste match tussen beide partijen.

De kracht van een team

Wat een hecht team voor elkaar krijgt lukt een individu zelden. Bouwen aan een team is welbestede energie.

Werk constant aan kwaliteit

Om onze kwaliteit te waarborgen is het belangrijk dat we leren van elkaar. Hiervoor is luisteren essentieel maar een persoonlijke ontwikkeling draagt hier ook aan bij.