Matchvorming

Bij Celmar Detacheren staat een persoonlijke aanpak in het matchproces centraal. Een CV en vacature zijn immers louter een papiertje. Bij Celmar maken wij dan ook graag kennis met de persoon achter het CV en het bedrijf achter de vacature.

Hoe pakken wij dit aan?

Voor zowel klant als kandidaat geldt dat wij eerst kennis willen maken voordat wij vervolgstappen ondernemen. Dit wordt als volgt aangepakt.

  1. Klanten: Bij klanten vinden wij het belangrijk dat wij een gesprek hebben over wie het bedrijf is; dit het liefst persoonlijk. Daarbij vinden wij het van belang om in kaart te brengen wat het streven van het bedrijf is alsmede de cultuur op de werkvloer.
  2. Kandidaten: Bij kandidaten is er veelal sprake van een specifieke vacature die als leidraad geldt voor een kennismakingsgesprek; open sollicitaties uitgezonderd. Echter, op basis van het CV kunnen wij opmerken dat een kandidaat wellicht op meerdere functies past. Gedurende het gesprek vinden wij het daarom van belang om goed in beeld te krijgen waar de kandidaat naar op zoek is, maar ook wat de gewenste werkomgeving is.

Een match tussen kandidaat en klant is immers meer dan het maken van een match tussen CV en vacature. Bedrijven zijn vaak op zoek naar kandidaten met een bepaalde werkinstelling, waarbij kandidaten op zoek zijn naar een werksfeer die bij hen past alsmede een plek waar zij zich kunnen ontwikkelen tot de persoon die zij willen zijn.

Wat gebeurt er in het geval van een match?

Gesprekken met partijen zijn niet het einde van het matchproces. Ondanks dat wij een beeld hebben van de kandidaat en de klant, betekend dit niet dat het ook daadwerkelijk een match is. Dit wordt pas duidelijk zodra klant en kandidaat in gesprek zijn gekomen.

Geloven wij een goede match te hebben, dan stellen wij de kandidaat voor bij het desbetreffende bedrijf. Het bedrijf beoordeelt vervolgens het CV dat zij ontvangen en geeft aan ons aan of er vervolgstappen dienen te worden genomen. Is dit het geval, dan wordt er een afspraak gepland tussen kandidaat en bedrijf. In dit gesprek wordt er gekeken of er naast de competenties ook op sociaal vlak een match is. Beide partijen dienen zich immers prettig te voelen bij de samenwerking. Blijkt er een klik te zijn tussen klant en kandidaat, dan wordt het matchproces vervolgens afgerond.