Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website
Voor alle duidelijkheid wijst Celmar Products BV (‘Celmar') ten aanzien van de website www.Celmar.nl/products op het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Celmar Products BV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Celmar Products BV. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 
De op deze website getoonde informatie wordt door Celmar Products BV met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Celmar Products BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Celmar Products BV, die geen eigendom zijn van Celmar Products BV, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Celmar Products BV. Hoewel Celmar Products BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Celmar Products BV worden onderhouden wordt afgewezen. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden aan:
Celmar Products BV
Industrieweg 48

5731 HR Mierlo

BTW Celmar Products BV: NL852549684B01
KvK-inschrijfnummer: 57367167

Powered By OpenCart — Celmar Products BV © 2019